Grafik elektroniczny

Produkty

Rezerwacja zasobów
Ewidencja przejazdow
Ewidencja kluczy

Zobacz także

strona główna ASoft » Produkty » Gospodarczy

Dział gospodarczy

Szereg opcji powstało na potrzeby ogólnej działalności gospodarczej w firmie. Programy te są w pełni zintegrowane z pozostałymi składnikami Systemu ASoft.

Zarządzanie zasobami Grafik

Program do zarządzania zasobami takimi jak: stanowiska pracy, osoby, narzędzia, pojazdy, pokoje, sale konferencyjne. Użytkownik może zaplanować pracę, wprowadzać zmiany i kontrolować realizację. Program jest w pełni zintegrowany z pozostałymi składnikami Systemu ASoft.

  • Katalog zasobów definiowanych przez użytkownika.
  • Kalendarze – schematy pracy (dostępności).
  • Planowanie okresów dostępności poszczególnych zasobów.
  • Rezerwacja zasobu. Praca odbywa się w interaktywnym grafiku.

Ewidencja na bramie

  • Ewidencja przejazdów przez bramę.
  • Ewidencja kluczy na portierni.
  • Ewidencja wypożyczalni narzędzi.