Księga przychodów i rozchodów

Produkty

Księga podatkowa

Zobacz także

strona główna ASoft » Produkty » Księga podatkowa

Księga podatkowa

Program pomaga prowadzić Księgę przychodów i rozchodów. Zawiera ewidencję kosztów i przejazdów samochodami. Program jest w pełni zintegrowany z pozostałymi składnikami Systemu ASoft.

Charakterystyka

  • Współpraca z modułem Fakturowanie, zarówno rachunkami zakupu i sprzedaży.
  • Współpraca z modułem Kasa Bank.
  • Automatyczne tworzenie zapisów w księdze na podstawie rejestrowanych rachunków lub dowodów zapłaty.
  • Ewidencja przebiegów i kosztów eksploatacji samochodów rozliczanych przez firmę.
  • Wbudowany system raportowania umożliwia tworzenie własnych raportów.
  • Łatwa nawigacja umożliwia drążenie danych zagregowanych i szybkie przechodzenie pomiędzy powiązanymi zapisami.