Kadry-Płace

Produkty

Kadry-Płace

Zobacz także

strona główna ASoft » Produkty » Kadry-Płace

Kadry - Płace

Program do zarządzania pracownikami. Jest w pełni zintegrowany z pozostałymi składnikami Systemu ASoft. Ewidencjonuje dane kadrowe oraz sporządza listy płac. Obsługuje umowy zlecenia i o dzieło. Współpracuje z programem płatnika.

Charakterystyka

  • Prowadzenie ewidencji danych osobowych, przebiegu zatrudnienia, stanu rodzinnego, okresów ubezpieczenia, okresów nieobecności.
  • Generowanie listy płac w oparciu o konfigurowalną tabelę składników płacowych.
  • Eksport pracowników i wynagrodzeń do programu płatnika.
  • Wydruki świadectwa pracy, PIT 11, PIT 4-R, paski listy płac, RMUA
  • Ewidencja umów-zleceń i umów o dzieło.
  • Analiza składników płacowych i wynagrodzeń.

Rejestrator Czasu Pracy

Współpracuje z wybranymi rejestratowami czasu. Pracownicy korzystają z kart lub pasków z kodem kreskowym. Program rejestruje wejścia i wyjścia pracowników.